Blagajni 20 000 neto ili bruto

S fiskalnim blagajnama susreæemo se u bilo kojem trgovini ili supermarketu - u jednoj rijeèi, gdje se vr¹i prodaja u maloprodaji. Meðutim, od poèetka. ©to je fiskalni blagajni?

Novèanice, takoðer poznate kao blagajni, nisu ni¹ta novo od elektronskog alata, zahvaljujuæi èemu mo¾emo vidjeti promet i iznos poreza na dohodak i PDV-a od prodaje maloprodaje. U svijetu postoje fiskalni ureðaji koji nemaju fiskalnu memoriju, a informacije o kupnjama zabilje¾ene su u vanjskoj sigurnoj memoriji.

Trenutno, u Poljskoj, blagajni imaju fiskalne ideje o OTP (One Time Programming svojstvima, kojima se daje jedinstveni broj u kojem su neto i porezni iznosi dodijeljeni za rje¹avanje datuma prodaje. Naravno, u to su ukljuèeni i ukupni iznos poreza i bruto cijena.

Podjela blagajni.Zbog izgradnje blagajne registar se izdvaja za posebne blagajne elektronièkog blagajnog registra (ECR koji:- suraðivati s raèunalima;- oni su fiskalni pisaèi;- oni su blagajni raèunala;- POS / EPOS sustavi (prodajno mjesto / elektronska prodajna mjesta;- oni su gotovinski terminali.

Kori¹teni su sustavi koji se koriste u blagajni, a prva dva sustava:- autonomni sustavi (Program novèanog rada i primjena programa izaberite novca unutra, kao ¹to je POS, ECR, cjelovita baza podataka roba PLU popisu kodova, imena proizvoda su dodijeljene simbol slova PTU poreznim stopama (poreznim materijal i usluge;- sustavi temeljeni na raèunalu (trenutne vrijednosti, ali nema fiskalni pisaè numerièka tipkovnica je nekoliko tipki za ispis dnevni fiskalni izvje¹taj Prodaja u suvremenom strane se provodi pomoæu aplikacijski program na raèunalu, ¹to takoðer kontrolira skup uputa fiskalnih..

firma