Modni dizajner luk

Pro¹le subote predstavljena je emisija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su morali vidjeti ¹to su dizajneri pripremili za sezonu spajanja. Meðu publikom mogli smo

Oneei aeenje zraka str 35 ref

Èesto se dogaða da ¹tetni prah, otopljen u industrijskim plinovima, plinovima izgaranja ili vi¹e u zraku, djeluje u smislu rada. Ova vrsta oneèi¹æenja ¹teti zdravlju ljudi i ljudi na takvim mjestima.