Mobilni pug uredaj

Donedavno su mobilni ureðaji bili u potpunosti domena pojedinaènih kupaca. Trenutno se sve vi¹e odluèuju za kori¹tenje u interesu. Zahvaljujuæi dinamièkom rastu prodaje pametnih telefona, razmjenjuju se potrebe poslovnih korisnika. Stoga odreðuje u kojem se smjeru slijede inovativna IT rje¹enja namijenjena uredima.

Sve se vi¹e tvrtke koje se bave erp sustavima pitaju proizvoðaèe ovog softvera za jednostavnu upotrebu putem mobilnih ureðaja. Kori¹tenje pametnih telefona posebno je korisno kod prikupljanja narud¾bi. To rje¹enje zauzimaju ljudi koji su prisiljeni èesto putovati. U malom rje¹enju, podaci o vrsti se u velikoj mjeri provjeravaju. Mobilni sustavi utjeèu na posljednji i jedini princip standardnih erp programa. Jedina razlika je suèelje koje je prilagoðeno mobilnim ureðajima. Primjer rje¹enja koje ova vrsta podataka proizvodi je program comarch erp altum. Namijenjen je prvenstveno ljudima u srednjim i brojnim uslu¾nim i komercijalnim poduzeæima. Mobilni erp sustavi imaju dvije moguænosti unosa podataka. Prvi od njih je dodatna aplikacija za pametne telefone. Prije nego ¹to se saèuva, mora biti zapisana i instalirana. Pristup se odreðuje nakon prijave na prethodno stvoreni raèun. Jo¹ jedno rje¹enje je kontaktirati podatke putem web-preglednika. U ovom uspjehu, samo se morate prijaviti u tijelo - nije potrebna nikakva posebna instalacija. Vrijedno je da se aplikacija na mobilnom ureðaju uvijek a¾urira najnovijim moguænostima. To æe sprijeèiti mnoge neugodne dogaðaje. Comarch erp altum ima mnogo velikih modula, zahvaljujuæi kojima æe se ovaj softver koristiti u gotovo svakom polju. Poèev¹i od financija i raèunovodstva, a zavr¹ava logistikom i upravljanjem ljudskim resursima.