Modna revija poznan

U subotu je pro¹la najnovija kolekcija lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su planirali vidjeti ¹to su dizajneri zavr¹ili sezonom spajanja. Meðu publikom mogli smo se susresti s nekoliko slavnih osoba, novinarima i politièarima.Prefinjeni prikaz vladao je u najstro¾oj komponenti, a punina se odvijala bez ikakvih prepreka. Takvi smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihove uloge koristile su se samo otvorene i ugodne tkanine niskih, ¹arenih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje u kolekcijama koje su zavr¹ile kukièanjem. Oni su takoðer bili odu¹evljeni èipkom, romantiènim haljinama i bluzom s ukrasima i vezenim bikinijem. Za ozbiljnu odjeæu dizajneri su, meðu ostalim, za ¾ene ponudili pletene kape s pravim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon emisije odr¾ana je aukcija lijepe vjenèanice pripremljene za tu borbu. Haljina je prodana osobi koja je morala ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i mnogo odjeæe iz najmodernije kolekcije. Dohodak od tekuæe aukcije vraæa se u kuæni dom za djecu. Mora se naglasiti da ime ¾udno podupire razlièite dobre i uèinkovite akcije. Njegovi vlasnici veæ su mnogo puta odlazili na aukciju vlastitih rezultata, a jednom su je prodali i na jednoj od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija otiæi u trgovine poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da tvrtka ima otvorenu internetsku trgovinu u kojoj æe zbirke biti drugaèije nego u stacionarnim trgovinama.Jo¹ jedna tvrtka za odjeæu je dobra s vrhunskim proizvoðaèima odjeæe u tom podruèju. Ima nekoliko tvornica u cijeloj zemlji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, au dana¹nje vrijeme mnogo je najboljih krojaèa, krojaèa i dizajnera. S vremena na vrijeme ovaj brand stvara kolekcije u zamjenu za dizajnere iz sredi¹nje Poljske. Ove zbirke prihvaæaju tako veliko priznanje da su prije poèetka trgovine spremne za mije¹anje u duge redove od zasebnog jutra. Ove zbirke idu posljednjeg dana.Materijali ove tvrtke veæ dugi niz godina u¾ivaju u velikom prijemu meðu primateljima, kako u regiji, tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, nije u redu ne spomenuti mnoga zadovoljstva koja je stekla i koja tvrde da su rezultati najvi¹e klase.

Pogledajte na¹u trgovinu: Jednokratna kirur¹ka odjeæa