Procesor hrane vam preporueuje

Svijet je toèan bogatim ljudima, s drugim karakteristikama, vje¹tinama ili osobnostima takoðer u velikoj vrijednosti, zahvaljujuæi svemu, sve se preklapa i mo¾emo raditi u ovom stra¹no kompliciranom stroju, koji je bitak.

Zamislite situaciju u kojoj su puni svjetla i analitièki poput Einsteina. Iako bi se vodile zanimljive rasprave, zakoni o funkcioniranju svemira bili bi jako izgri¾eni, ali vjerojatno bi svatko uskoro umro od gladi. Na¾alost, to bi bili pekari, mljekari ili trgovci.

Oèekuje se takva raznolikost tipova i dopu¹ta da sve naðe svoje znaèenje na ovom planetu. Dakle, kada nije svatko vjerojatno da æe biti svjetski poznati sporta¹, ne svi oni vjerojatno imaju poduzetnika koji æe otvoriti poljsko ime, i nema ni¹ta lo¹e u tome. Neki ljudi imaju liniju za kockanje, neki imaju predispoziciju za posao, osim toga, ljudi ne bi trebali biti podijeljeni na atraktivnije i inferiornije samo zbog struke koju obavljaju.

Sve se preklapa i nijedan dio nije postojao u obliku koji bi funkcionirao, da ljudi oko mene ne bi stvarali naizgled trivijalne aktivnosti. Pogledajmo, na primjer, direktora tvrtke. Energiju nije koristio ujutro nakon ¹to je popio kavu i jeo doruèak, ako prije nije skupljao zrna kave, nije uzgajao koko¹i, nije pretvarao proizvode, nije ih davao tvrtkama i nije ih prodavao. Na¾alost, on bi mogao uspje¹no voditi poslovanje ako mu netko ne olak¹a zaraðivanje za ¾ivot osmi¹ljavajuæi program upravljanja tvrtkom ili organizmom za upravljanje ljudskim kapitalom. Ne bi se odmarao i ne bi se utje¹io nakon dana ispunjenog izazovima, ako stolar ne bi radio drvo u svrhu izgradnje udobnog kreveta.

Ovo je tipièan primjer, i kao ¹to pokazuje, koliko god je svaki od nas uvjetovan iznimkom i vrlo opasnom netaktièno¹æu je depreciranje drugih ljudi zbog njenog dru¹tvenog stanja. I trebali biste imati sreæu koja se razvija i sve se mo¾e promijeniti u bilo kojem trenutku. Stoga bismo svi trebali dati jedan drugome veliki utjecaj.